Експлоатација

Комерцијална експлоатација или друге врсте експлоатације детета односе се на коришћење детета за рад или у друге сврхе, а у корист одраслих особа. Експлоатација обухвата рад деце непримерен узрасту (на пример: приморавање на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица, или на просјачење, или се из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој јесте кривично дело Запуштање и злостављање малолетног лица из чл. 193 ст. 2 КЗ), проституцију деце, киднаповање деце, продају деце, коришћење деце у порно индустрији и др. Сексуална експлоатација уједно представља и облик сексуалног злостављања и обавезно је треба пријавити као сексуално злостављање.

Разликују се две врсте експлоатације: 

Несексуална - која подразумева тражење од детета да ради послове који превазилазе његове узрасне способности, приморавање детета на просјачење, крађу, продају и растурање наркотика, трговину децом, закључење принудног брака;

Сексуална - која подразумева проституцију деце и коришћење деце у порнографске сврхе.

Показатељи експлоатације су нарушавање физичког или менталног здравља детета, његовог образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја. 

У зависности од врсте експлоатације она се може манифестовати клиничким знацима сексуалног злостављања, умором, физичким повредама или променама у понашању, изостајањем из школе или заостајањем у постигнућима и др.