Онлајн обуке за родитеље

1."Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?"  - на овој обуци упознаћете се са основним процедурама које треба да примењујете уколико имате сазнање за насиље у школама. Осим процедура и законских обавеза, обука садржи примере и корисне савете за све родитеље.

Насиље у школама је проблем који дотиче све три групе актера подједнако – децу, запослене и родитеље.

Стекните проверена и важна знања на нашој платформи уз обуке које су персонализоване и интерактивне. Лекције су концизне, са гејмификованим проверама знања и наш тим се побринуо да усвајање савета и знања буде интересантно и ефикасно. Ове важне теме можете усвајати кроз приступачну форму, игре и ранг-листе.

Ваше је само да почнете.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

2. "Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?"- на овој обуци упознаћете сe са корисним саветима које треба да примењујете како ваше деце не би постало мета насиља, али и конкретним корацима уколико имате сазнање за насиље у школи. 

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење и да бисмо то постигли, неопходна је сарадња и ангажовање све три групе – деце, родитеља и запослених.

Ово је обука која ће родитељима помоћи у томе, а знање ћете усвајати на једноставан, интерактиван и интересантан начин! Почните обуку и уверите се да је Чувам те право место за све родитеље.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

3. "Подршка деци из осетљивих друштвених група у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања"- на овој обуци научићете да је један од најефикаснијих метода заштите од насиља, злостављања и занемаривања деце из осетљивих група обезбеђивање одговарајуће подршке у образовању детета, односно ученика, у складу са његовим/њеним потребама у конструктивној сарадњи породице и школе.
Да би се то и постигло потребно је упознати се са мерама образовне подршке у функцији стварања сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
На овој обуци упознаћете се са најчешћим и најефикаснијим мерама, као и адекватним примерима пружања подршке деци из осетљивих друштвених група у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовању.

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

4. "Безбедно коришћење дигиталне технологије и улога породице" - на овој обуци сазнаћете шта је дигитално насиље, ко су интернет предатори, али ћете видети и шта породица треба да предузме у циљу заштите детета од претњи у дигиталном свету. Такође, обука пружа корисне савете, знања и вештине како да заштитите и своје и другу децу. 


*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

5. "Трговина људима – Превенција, препознавање и подршка" - на овој обуци упознаћете се са појмом и видовима трговине људима, последицама које експлоатација оставља на жртве, као и  начинима да препознате децу која се суочавају са овим проблемом, уз основне кораке које треба предузети како би дете превазишло изазове.

Насиље је проблем који дотиче све три групе актера подједнако – децу, запослене и родитеље.

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење за раст наше деце. Како бисмо то постигли, неопходна је сарадња и ангажовање све три групе.

Ово је обука која ће вама као родитељима помоћи на том путу.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

6. "Млади и психоактивне супстанце" - на овој обуци упознаћете се са појмом психоактивних супстанци, разлозима за њихово узимање, факторима ризика који доприносе развоју овог проблема као и  начинима да препознате децу која се суочавају са овим проблемом, уз основне кораке које треба предузети како бисте помогли детету у превазилажењу овог проблема.

Болести зависности представљају болест савременог доба. Како бисмо били успешни у борби против овог широко - распрострањеног проблема, потребно је да се цело друштво уједини.

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење за раст наше деце.

Ово је обука која ће вама као родитељима помоћи на том путу.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

7. "Васпитни стилови родитеља и понашање деце" - на овој обуци упознаћете се са појмом васпитања, васпитним стиловима и њиховим карактеристикама као и начином на који се одређени васпитни стил одражава на формирање личности појединца.

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо сигурно и подстицајно окружење за раст наше деце

Ово је обука која ће вама као родитељима помоћи на том путу.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

Cuvam te logo

Ваше мишљење нам је важно!

Заједно желимо да унапредимо информативни и едукативни део Националне платформе „Чувам те“, стога Вас молимо да одвојите неколико минута и попуните наш упитник.

упитник