Онлајн обуке за родитеље

1."Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?"  - на овој обуци упознаћете се са основним процедурама које треба да примењујете уколико имате сазнање за насиље у школама. Осим процедура и законских обавеза, обука садржи примере и корисне савете за све родитеље.

Насиље у школама је проблем који дотиче све три групе актера подједнако – децу, запослене и родитеље.

Стекните проверена и важна знања на нашој платформи уз обуке које су персонализоване и интерактивне. Лекције су концизне, са гејмификованим проверама знања и наш тим се побринуо да усвајање савета и знања буде интересантно и ефикасно. Ове важне теме можете усвајати кроз приступачну форму, игре и ранг-листе.

Ваше је само да почнете.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

2. "Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?"- на овој обуци упознаћете сe са корисним саветима које треба да примењујете како ваше деце не би постало мета насиља, али и конкретним корацима уколико имате сазнање за насиље у школи. 

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење и да бисмо то постигли, неопходна је сарадња и ангажовање све три групе – деце, родитеља и запослених.

Ово је обука која ће родитељима помоћи у томе, а знање ћете усвајати на једноставан, интерактиван и интересантан начин! Почните обуку и уверите се да је Чувам те право место за све родитеље.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

3. "Подршка деци из осетљивих друштвених група у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања"- на овој обуци научићете да је један од најефикаснијих метода заштите од насиља, злостављања и занемаривања деце из осетљивих група обезбеђивање одговарајуће подршке у образовању детета, односно ученика, у складу са његовим/њеним потребама у конструктивној сарадњи породице и школе.

Да би се то и постигло потребно је упознати се са мерама образовне подршке у функцији стварања сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

На овој обуци упознаћете се са најчешћим и најефикаснијим мерама, као и адекватним примерима пружања подршке деци из осетљивих друштвених група у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовању.

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.

 

4. Безбедно коришћење дигиталне технологије и улога породице - на овој обуци сазнаћете шта је дигитално насиље, ко су интернет предатори, али ћете видети и шта породица треба да предузме у циљу заштите детета од претњи у дигиталном свету. Такође, обука пружа корисне савете, знања и вештине како да заштитите и своје и другу децу.