Експлоатација деце

Шта је експлоатација деце 

Комерцијална експлоатација или друге врсте експлоатације деце, односно злостављања и искоришћавања деце односе се на коришћење детета за рад или у друге сврхе, а у корист одраслих особа.

Експлоатација обухвата рад деце непримерен узрасту (на пример: приморавање на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица, или на просјачење, или се из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој јесте кривично дело Запуштање и злостављање малолетног лица из чл. 193 ст. 2 КЗ), проституцију деце, злостављање деце, киднаповање деце, продају деце, коришћење деце у порно индустрији, искоришћавање деце и др. Сексуална експлоатација уједно представља и облик сексуалног злостављања и као такву, обавезно треба пријавити ескплоатацију над децом, односно пријавити искоришћавање деце једнако као и сексуално злостављање код деце.

Експлоатација деце врсте 

Разликују се две врсте експлоатације:

Несексуална - која подразумева тражење од детета да ради послове који превазилазе његове узрасне способности, приморавање детета на просјачење, крађу, продају и растурање наркотика, трговину децом, закључење принудног брака;

Сексуална - која подразумева проституцију деце и коришћење деце у порнографске сврхе.

Показатељи експлоатације, односно искоришћавања деце су нарушавање физичког или менталног здравља детета, његовог образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја.

У зависности од врсте експлоатације деце, односно злоупотребе над децом и искоришћавања деце се може манифестовати клиничким знацима сексуалног злостављања, умором, физичким повредама или променама у понашању, изостајањем из школе или заостајањем у постигнућима и др.

Овакав вид насиља над децом врло је заступљен, како у школи, тако и у породици, зато је од велике важности пријава искоришћавања деце, односно пријава експлоатације деце. Зато, уколико приметите било какав од наведених примера, или сте и сами жртва експлоатације, одмах пријавите надлежним органима, или одраслој особи од поверења.

Експлоатација деце пријава

Пријава експлоатације деце може се извршити ОВДЕ.