Сексуално насиље

Сексуално узнемиравање над децом 

Под сексуалним насиљем код деце, али и сексуалним узнемиравањем деце подразумевају се следећа поступања према детету:

а) сексуални однос са дететом које према важећој правној регулативи није достигло узрасну доб за коју је сексуална активност допуштена (што је по важећим законима Републике Србије узраст испод 14 година, а кривични закон дефинише ову активност као обљубу и недозвољене полне радње)

б) ступање у сексуални однос са дететом под принудом, коришћењем силе или претње злоупотребом положаја од стране особе којој дете верује, која има ауторитет или утицај над дететом, као што су наставник, васпитач, старатељ, усвојитељ, родитељ, очух, маћеха или друга особа којој је дете поверено ради учења, васпитавања, старања или неге, или злоупотребом детета, које се налази у посебно осетљивој ситуацији, искоришћавањем његовог душевног обољења или поремећаја, заосталости у душевном развоју, немоћи, зависног положаја или другог стања детета услед којег оно није способно за отпор (дефиниција кривичног дела Обљуба над немоћним лицем, члан 179. Кривичног законика)

ц) подвођење и посредовање у дечијој проституцији (коришћење детета за сексуалне активности за које се као накнада даје или обећава давање новца или другог вида надокнаде, без обзира на то да ли је та накнада дата (дефиниција из Закона о ратификацији Конвенције СЕ, члан 19); и, као на пример: подвођење и омогућавање сексуалног односа и других полних радњи са дететом, навођење или подстицање детета на проституцију или учествовање у предаји детета другоме ради дечије проституције (кривично дело утврђено чланом 183. Кривичног законика); присиљавање детета на проституцију или стицање добити или на други начин искоришћавање детета за такве сврхе; примање накнаде од дечије проституције (кривично дело посредовања у вршењу проституције, утврђено чланом 184. Кривичног законика); коришћење услуга дечје проституције (члан 19. Закона о ратификацији Конвенције СЕ); навођење детета да присуствује силовању, сексуалном односу или другој полној радњи (кривично дело навођење детета на присуствовање полним радњама, члан 185а Кривичног законика);

д) искоришћавање детета за производњу слика, аудио-визуелних или других материјала порнографске садржине, тј. сваког материјала који визуелно приказује дете са стварним или симулираним сексуално експлицитним понашањем, као и свако приказивање полних органа детета у сексуалне сврхе; продавање, чињење доступним или приказивање детету материјала порнографске садржине; производња дечије порнографије (члан 185. Кривичног законика, као и члан 20. Закона о ратификацији Конвенције СЕ); прибављање за себе или другог, поседовање, нуђење, продаја, дистрибуција, преношење, приказивање, чињење доступном или стављање на располагање дечије порнографије електронски или на други начин; свестан приступ дечијој порнографији путем информационо-комуникационих технологија;

е) полно узнемиравање, тј. свако вербално, невербално или физичко понашање, које има за циљ или представља повреду достојанства детета у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

За сексуално насиље је одговорна одрасла особа, која је тражила да дете учини једну или више набројаних радњи или је дете приморавала:

да је гледа разголићену, односно њене полне органе (полно узнемиравање)

да се дете скине и покаже своје полне органе (полно узнемиравање)

да дете додирује њене полне органе

да је дете посматра како мастурбира (полно узнемиравање)

да је дете милује по телу или да она милује дете

да дете стане голо пред фотоапарат, камеру или мобилни телефон те особе (само или

заједно са другом особом)

да дете заједно са њом или само гледа слике, аудио-визуелни материјал или часописе са порнографским садржајем

 За сексуално насиље је одговорна особа која је детету:

слала писма, цедуље, поруке, слике и аудио-визуелни материјал са сексуалним садржајем путем СМС-а, интернета (мејлом, путем Фејсбука и других друштвених мрежа)

захтевала или присилила дете да стави прсте или предмет у полни орган

применом претње, уцене и слично приморавала дете на сексуални однос, тако што је дошло до контакта полним органима

применом силе извршила сексуални однос над дететом

дала детету алкохол и/или дрогу и под утицајем психоактивне супстанце га приморала на сексуални однос или друге полне радње

дала другима алкохол и/или дрогу и подстицала их на сексуални однос или друге полне радње са дететом

нудила детету новац за сексуални однос или друге полне радње

куповала и давала детету поклоне да би имала сексуални однос или са њом или неким другим особама итд.

Облици сексуалног насиља 

Разликује се неколико облика сексуалног насиља:

бесконтактно (неморално излагање, показивање порнографских слика и сл.),

непенетративни контакт (додиривање, мастурбација и сл.),

пенетративни контакт (било да је остварен прстима или коришћењем предмета, било да је у питању потпун сексуални однос).

Важно је напоменути да је Законом о потврђивању Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног насиља утврђено да када није позната старост особе која је жртва сексуалног насиља, а има разлога да се верује да је у питању дете, постоји обавеза предузимања свих неопходних мера мере заштите и помоћи која се пружају деци, све док не буде утврђена тачна старост те особе.

Показатељи сексуалног насиља 

Физички показатељи: гениталне инфекције, повреде на грудима, брадавицама и испод трбуха, повреде у гениталном, аналном региону, крварења и модрице, проблеми с мокраћном бешиком, болови приликом мокрења, честе упале грла, уз потешкоће гутања и осећај гушења, честе психосоматске сметње (главобоље или болови у трбуху), трудноћа, менструалне сметње, изненадно губљење или добијање у телесној тежини, често туширање, покривање, скривање, покушај детета да буде невидљиво, "наслаге" одеће дању и ноћу, згужвана одећа у школи, као и облачење које пуно открива.

Емоционални показатељи: љутња, тескоба, беспомоћност, страх од одласка кући након школе, страх од мрака и одласка у кревет, страх од затворених врата, купатила, туша и собе с једним вратима, изолованост, срам, кривица, страх од физичког контакта, плач, депресија, конфузија, осећај да је издато.

Социјално понашање: конфузија улога у породици, одбијање или молба да не остане с одређеном особом, мокрење у кревет, тепање, сисање палца, константно "добро понашање", перфекционизам, послушност, врло контролисано понашање, повученост или хиперактивност, ноћне море.

Сексуализовано понашање: неуобичајено интересовање за своје и туђе гениталије, честа мастурбација, употреба "простих" речи, страх од свлачења на часовима физичког, цртежи с наглашеним сексуализованим детаљима, цртежи који показују гениталије, гурање објеката у дебело црево или вагину, промискуитет и проституција.

Сексуално насиље пријава 

Сваки вид сексуалног насиља, сексуалног узнемиравања над децом, напаствовања или силовања деце мора се хитно и нужно пријавити. Уколико се осећате угрожено у било ком смислу, а поготово ако је реч о сексуалном узнемиравању или напаствовању, одмах пријавите или се пожалите одраслој особи од поверења из вашег окружења за коју верујете да вам може помоћи.

Уколико ви или неко из ваше околине трпи сксуално насиље то можете да пријавите ОВДЕ.