Социјално насиље

Шта је социјално насиље 

Социјално насиље, социјално понашање, социјално насиље у школи и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба.

Социјално насиље у школи 

Облици социјалног насиља у школи, односно понашања и злостављања деле се по нивоима, од првог до трећег нивоа и могу бити следећи:

Први ниво социјалног понашања, односно социјалног насиља у школи и злостављања може бити - добацивање, подсмевање, искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина.

Други ниво социјалног понашања, социјалног насиља у школи и злостављања може бити - ускраћивање пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.

Трећи ниво социјалног понашања, социјалног насиља у школи и злостављања може бити - претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.

Дакле, социјално насиље у школи међу вршњацима се дешава када се неко искључује из групних активности, оговара, када се причају лажи о некој особи, или се наговарају други да се с том особом не друже.

Жртве социјалног насиља су ученици који су изоловани из друштва, игнорисани од стране другова, трпе шиканирање, оговарање те се о њима се измишљају разне приче које обично немају истинит садржај.

Шта ако сте претрпели или трпите социјално насиље?

Немојте се са иницијатором трача расправљати или свађати у јавности. Изазивање сцене или заузимање одбрамбеног става само ће им потврдити да су били у праву кад су покренули трач. Најбоље је избегавати их и не говорити ништа.

Уколико трач дође до вас, можете рећи нешто попут: "А то се прича о мени?“ Оваква реакције је мач са две оштрице - то што се не браните показује другима да немате шта да кријете, а уз то одговорност за трач пребацујете на онога ко трачари.

Ако вас питају да ли је трач тачан, можете одговорити "Наравно да није, али бих волео/ла да знам зашто је неко то измислио".

Искажите своја осећања пред родитељима или неким блиским особама. На тај начин ћете се лакше суочити са вршњацима и нећете реаговати љутњом , која би могла довести и до других облика насиља.

Немојте да враћте истом мером, јер на тај начин и ви бисте вређали и наносили штету неком другом, а насиље се не би прекинуло.

Запамтите да без обзира шта кажете или учините, неки људи ће и даље веровати трачу. Циљ је да последице сведете на најмању могућу меру, али је немогуће да свакога уверити у вашу страну приче.

Социјално насиље пријава 

Уколико ви или неко из ваше околине трпи социјално насиље то можете да пријавите ОВДЕ.