Онлајн обуке за запослене

Доступне су две обуке:

 

1."Обука за запослене - породично насиље" - на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да препознате знаке породичног насиља, али и да помогнете ученику који трпи исто.

Породично насиље никоме није омиљена тема, али оно је присутно. Због тога ћете осим процедура и обавеза са којима ћете се упознати, добити и савете који вам могу бити драгоцени у вашем свакодневном раду са ученицима.

Наш тим уважио је комплексност и осетљивост тема и потрудио се да вам учење учини што примамљивијим – припремили смо интерактивне провере знања, а осим тога, платформа има интегрисане ранг-листе. На вама је само да почнете и побољшате своје компетенције на платформи којој можете приступити у свако доба, са било ког уређаја и учити својим темпом.


*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

2. "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" - на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да савладате стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.

Кроз примере из праксе, проверена знања стећи ћете на једноставан и занимљив начин. Осим процедура и обавеза са којима ћете се упознати, добићете и савете који вам могу бити драгоцени у вашем свакодневном раду са ученицима.

Све то усвајаћете кроз једноставну и гејмификовану форму, радећи промишљено припремљене провере знања. Искористите прилику да се упознате на најважнијим саветима и процедурама на иновативан и ефикасан начин. Чекамо вас!

3. Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу - На овој обуци упознаћете се са тим како можете да створите сигурну и подстицајну средину за развој и учење у вртићу.

Деца могу да развијају своје капацитете и уче само у средини која је подстицајна и безбедна. Због тога смо припремили обуку на којој ћете стећи најважнија знања и вештине ка.ко бисте обезбедили деци најбољи развој. Све то усвајаћете кроз једноставну и гејмификовану форму, радећи промишљено припремљене провере знања. приступите обуци у свако доба, са било ког уређаја и учите својим темпом.

*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.