Онлајн обуке за запослене

Доступнo је седам обука:

 

1."Обука за запослене - породично насиље" - на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да препознате знаке породичног насиља, али и да помогнете ученику који трпи исто.

Породично насиље никоме није омиљена тема, али оно је присутно. Због тога ћете осим процедура и обавеза са којима ћете се упознати, добити и савете који вам могу бити драгоцени у вашем свакодневном раду са ученицима.

Наш тим уважио је комплексност и осетљивост тема и потрудио се да вам учење учини што примамљивијим – припремили смо интерактивне провере знања, а осим тога, платформа има интегрисане ранг-листе. На вама је само да почнете и побољшате своје компетенције на платформи којој можете приступити у свако доба, са било ког уређаја и учити својим темпом.


*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

2. "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" - на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да савладате стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.

Кроз примере из праксе, проверена знања стећи ћете на једноставан и занимљив начин. Осим процедура и обавеза са којима ћете се упознати, добићете и савете који вам могу бити драгоцени у вашем свакодневном раду са ученицима.

Све то усвајаћете кроз једноставну и гејмификовану форму, радећи промишљено припремљене провере знања. Искористите прилику да се упознате на најважнијим саветима и процедурама на иновативан и ефикасан начин. Чекамо вас!

3. Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу - На овој обуци упознаћете се са тим како можете да створите сигурну и подстицајну средину за развој и учење у вртићу.

Деца могу да развијају своје капацитете и уче само у средини која је подстицајна и безбедна. Због тога смо припремили обуку на којој ћете стећи најважнија знања и вештине како бисте обезбедили деци најбољи развој. Све то усвајаћете кроз једноставну и гејмификовану форму, радећи промишљено припремљене провере знања. приступите обуци у свако доба, са било ког уређаја и учите својим темпом.

*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

 

4. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља - На овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи да препознате знаке занемаривања, дискриминације, злостављања или насиља над децом са сметњама у развоју, али и да им помогнете да се заштите.

Положај деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом је посебно осетљив, и они су у далеко већем ризику да буду изложена различним облицима и врстама занемаривања, дискриминације, злостављања и насиља.  Због тога је веома важно ове појаве спречити и упознати се са мерама образовне подршке чија функција је и стварање сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
 
*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

 

5. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима - На овој обуци упознаћете се са улогом образовног система у заштити и превенцији трговине људима, пре свега деце, односно ученика. Сазнаћете више о Листи индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима.

За успешно спровођење превентивних мера и заштите ученика од трговине људима ћете стећи потребне вештине и упознаћете се са корисним саветима како обезбедити подршку ученицима/деци жртавама трговине људима.

*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

6. Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља - На овој обуци сазнаћете како јачати дигиталне компетенције ученика, затим и развијати дигиталну писменост, односно оспособити ученике да на адекватан начин реагују уколико дође до дигиталног насиља.

За успешно спровођење дигиталне превенције ћете стећи потребне вештине и упознаћете се са корисним саветима како обезбедити подршку ученицима/деци.

*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

7. Сарадња полиције и установа образовања и васпитања у превенцији ризичног понашања деце и младих - На овој обуци сазнаћете које безбедносне активности спроводи Министарство унутрашњих послова са циљем да пружи максимални степен заштите образовно-васпитним установама.

 

 Сазнаћете како полиција поступа у различитим ситуацијама насиља, те и како помаже образовно-васпитним установама да надаље процесуирају различите ситуацијама насиља.

 

 *Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.

8. Насиље над децом у институцијама за смештај деце и младих у систему социјалне заштите - на овој обуци стећи ћете знања и вештине које ће вам помоћи у препознавању, сузбијању и спречавању насиља над децом у институцијама за смештај деце и младих у систему социјалне заштите. Обука ће вам помоћи да разумете различите облике насиља, као и факторе ризика и последице насиља на децу и младе. 

Сазнаћете више о стратегијама и активностима које могу допринети спречавању насиља и заштити деце и младих и развити вештине за препознавање знакова насиља и правилно реаговање у случајевима када је насиље присутно или постоји основана сумња на насиље. 

 

*Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих активности.