Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Породично насиље се одвија кроз различите видове психичког, физичког, сексуалног и материјално-економског злостављања. Већина насилних чинова се одвија унутар четири зида и најчешће остаје прећуткивана због осећаја стида, страха, кривице или недостатка информација о адекватним службама помоћи, многобројна истраживања показују да је насиље у породици веома распрострањено, да има озбиљне последице као и да су његове жртве далеко чешће жене и деца него одрасли мушкарци.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и замеравивање ( ''Сл.гласник РС'', бр 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31.јула 2020. ), између осталог предвиђено је : ,,ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље мере у складу са законом''.

- То су јако тешке ситуације И опет зависи од тога и каква је сама породица у којој се дешава насиље. Када је у питању насиље које је психолошко, врло је тешко утврдити И врло је тешко доказати јер ви увек имате две стране приче и онда ту заправо се бавимо тим неким саветодавним радом и пружањем подршке И самом родитељу, јер врло често имамо родитеље који зараво имају одређене психичке проблеме и потешкоће и онда зато настају неки видови насиља којих заправо ни родитељи нису свесни. Тако да је тај део приче заправо најтежИ, када имамо, опет помињем, то неко физичко насиље ту је јасно да заправо ми одмах укључујемо и друге институције, али када имамо психолошко насиље, онда је неопходно, заправо радити и са родитељима и са децом, јер врло често родитељи не препознају да неко понашање према детету није адекватно - каже школски педагог Милена Црнатовић.

Уколико ви или неко из ваше околине трпи вршњачко насиље то можете да пријавите ОВДЕ.