O nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja koje uključuje decu

Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula je projekat za uspostavljanje nacionalne platforme za prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu pod nazivom "Čuvam te". Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja koje uključuje decu.

Nacionalna platforma ima za cilj koordiniciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv svakog oblika nasilja koje uključuje decu. Pored vršnjačkog nasilja koje je u fokusu ove platforme, ona predstavlja i alat koji će nam pomoći u borbi protiv nasilja prema svim zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja širom Srbije.

Na Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ nalaze se i segmenti koje se odnose na informisanje i edukaciju.

U okviru segmenta informisanja mogu se pronaći informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora.

Takođe, ovde će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja.

Na ovoj platformi, učenici, roditelji i nastavnici će moći da pronađu sve informacije koje se tiču vrste nasilja i postupanja u različitim situacijama. Posebno važan segment koji se nalazi na platformi jesu onlajn obuke za učenike, roditelje i nastavnike.

Partneri

Partneri na projektu su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo pravde i Udruženje "Drug nije meta".