Onlajn obuke za roditelje

1."Šta roditelj treba da uradi kada ima saznanja o nasilju u školi?"  - na ovoj obuci upoznaćete se sa osnovnim procedurama koje treba da primenjujete ukoliko imate saznanje za nasilje u školama. Osim procedura i zakonskih obaveza, obuka sadrži primere i korisne savete za sve roditelje.

Nasilje u školama je problem koji dotiče sve tri grupe aktera podjednako – decu, zaposlene i roditelje.

Steknite proverena i važna znanja na našoj platformi uz obuke koje su personalizovane i interaktivne. Lekcije su koncizne, sa gejmifikovanim proverama znanja i naš tim se pobrinuo da usvajanje saveta i znanja bude interesantno i efikasno. Ove važne teme možete usvajati kroz pristupačnu formu, igre i rang-liste.

Vaše je samo da počnete.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

2. "Kako da pomognem detetu da ne bude meta vršnjačkog nasilja?"- na ovoj obuci upoznaćete se sa korisnim savetima koje treba da primenjujete kako vaše dece ne bi postalo meta nasilja, ali i konkretnim koracima ukoliko imate saznanje za nasilje u školi. 

Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo bezbedno i podsticajno okruženje i da bismo to postigli, neophodna je saradnja i angažovanje sve tri grupe – dece, roditelja i zaposlenih.

Ovo je obuka koja će roditeljima pomoći u tome, a znanje ćete usvajati na jednostavan, interaktivan i interesantan način! Počnite obuku i uverite se da je Čuvam te pravo mesto za sve roditelje.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

3. "Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa u situacijama diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja"- na ovoj obuci naučićete da je jedan od najefikasnijih metoda zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece iz osetljivih grupa obezbeđivanje odgovarajuće podrške u obrazovanju deteta, odnosno učenika, u skladu sa njegovim/njenim potrebama u konstruktivnoj saradnji porodice i škole.

Da bi se to i postiglo potrebno je upoznati se sa merama obrazovne podrške u funkciji stvaranja sigurnog i podsticajnog okruženja za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Na ovoj obuci upoznaćete se sa najčešćim i najefikasnijim merama, kao i adekvatnim primerima pružanja podrške deci iz osetljivih društvenih grupa u situacijama diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovanju.

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

4. Bezbedno korišćenje digitalne tehnologije i uloga porodice - na ovoj obuci saznaćete šta je digitalno nasilje, ko su internet predatori, ali ćete videti i šta porodica treba da preduzme u cilju zaštite deteta od pretnji u digitalnom svetu. Takođe, obuka pruža korisne savete, znanja i veštine kako da zaštitite i svoje i drugu decu.