Onlajn obuke za roditelje

1."Šta roditelj treba da uradi kada ima saznanja o nasilju u školi?"  - na ovoj obuci upoznaćete se sa osnovnim procedurama koje treba da primenjujete ukoliko imate saznanje za nasilje u školama. Osim procedura i zakonskih obaveza, obuka sadrži primere i korisne savete za sve roditelje.

Nasilje u školama je problem koji dotiče sve tri grupe aktera podjednako – decu, zaposlene i roditelje.

Steknite proverena i važna znanja na našoj platformi uz obuke koje su personalizovane i interaktivne. Lekcije su koncizne, sa gejmifikovanim proverama znanja i naš tim se pobrinuo da usvajanje saveta i znanja bude interesantno i efikasno. Ove važne teme možete usvajati kroz pristupačnu formu, igre i rang-liste.

Vaše je samo da počnete.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

2. "Kako da pomognem detetu da ne bude meta vršnjačkog nasilja?"- na ovoj obuci upoznaćete se sa korisnim savetima koje treba da primenjujete kako vaše dece ne bi postalo meta nasilja, ali i konkretnim koracima ukoliko imate saznanje za nasilje u školi. 

Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo bezbedno i podsticajno okruženje i da bismo to postigli, neophodna je saradnja i angažovanje sve tri grupe – dece, roditelja i zaposlenih.

Ovo je obuka koja će roditeljima pomoći u tome, a znanje ćete usvajati na jednostavan, interaktivan i interesantan način! Počnite obuku i uverite se da je Čuvam te pravo mesto za sve roditelje.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

3. "Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa u situacijama diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja"- na ovoj obuci naučićete da je jedan od najefikasnijih metoda zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece iz osetljivih grupa obezbeđivanje odgovarajuće podrške u obrazovanju deteta, odnosno učenika, u skladu sa njegovim/njenim potrebama u konstruktivnoj saradnji porodice i škole.
Da bi se to i postiglo potrebno je upoznati se sa merama obrazovne podrške u funkciji stvaranja sigurnog i podsticajnog okruženja za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Na ovoj obuci upoznaćete se sa najčešćim i najefikasnijim merama, kao i adekvatnim primerima pružanja podrške deci iz osetljivih društvenih grupa u situacijama diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovanju.

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

4. "Bezbedno korišćenje digitalne tehnologije i uloga porodice" - na ovoj obuci saznaćete šta je digitalno nasilje, ko su internet predatori, ali ćete videti i šta porodica treba da preduzme u cilju zaštite deteta od pretnji u digitalnom svetu. Takođe, obuka pruža korisne savete, znanja i veštine kako da zaštitite i svoje i drugu decu. 


*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

5. "Trgovina ljudima – Prevencija, prepoznavanje i podrška" - na ovoj obuci upoznaćete se sa pojmom i vidovima trgovine ljudima, posledicama koje eksploatacija ostavlja na žrtve, kao i  načinima da prepoznate decu koja se suočavaju sa ovim problemom, uz osnovne korake koje treba preduzeti kako bi dete prevazišlo izazove.

Nasilje je problem koji dotiče sve tri grupe aktera podjednako – decu, zaposlene i roditelje.

Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo bezbedno i podsticajno okruženje za rast naše dece. Kako bismo to postigli, neophodna je saradnja i angažovanje sve tri grupe.

Ovo je obuka koja će vama kao roditeljima pomoći na tom putu.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

6. "Mladi i psihoaktivne supstance" - na ovoj obuci upoznaćete se sa pojmom psihoaktivnih supstanci, razlozima za njihovo uzimanje, faktorima rizika koji doprinose razvoju ovog problema kao i  načinima da prepoznate decu koja se suočavaju sa ovim problemom, uz osnovne korake koje treba preduzeti kako biste pomogli detetu u prevazilaženju ovog problema.

Bolesti zavisnosti predstavljaju bolest savremenog doba. Kako bismo bili uspešni u borbi protiv ovog široko - rasprostranjenog problema, potrebno je da se celo društvo ujedini.

Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo bezbedno i podsticajno okruženje za rast naše dece.

Ovo je obuka koja će vama kao roditeljima pomoći na tom putu.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.

 

7. "Vaspitni stilovi roditelja i ponašanje dece" - na ovoj obuci upoznaćete se sa pojmom vaspitanja, vaspitnim stilovima i njihovim karakteristikama kao i načinom na koji se određeni vaspitni stil odražava na formiranje ličnosti pojedinca.

Svi imamo zajednički cilj, da izgradimo sigurno i podsticajno okruženje za rast naše dece

Ovo je obuka koja će vama kao roditeljima pomoći na tom putu.

 

*Nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje besplatan personalizovan sertifikat.