Eksploatacija dece

Šta je eksploatacija dece 

Komercijalna eksploatacija ili druge vrste eksploatacije dece, odnosno zlostavljanja i iskorišćavanja dece odnose se na korišćenje deteta za rad ili u druge svrhe, a u korist odraslih osoba.

Eksploatacija obuhvata rad dece neprimeren uzrastu (na primer: primoravanje na preteran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica, ili na prosjačenje, ili se iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj jeste krivično delo Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 st. 2 KZ), prostituciju dece, zlostavljanje dece, kidnapovanje dece, prodaju dece, korišćenje dece u porno industriji, iskorišćavanje dece i dr. Seksualna eksploatacija ujedno predstavlja i oblik seksualnog zlostavljanja i kao takvu, obavezno treba prijaviti eskploataciju nad decom, odnosno prijaviti iskorišćavanje dece jednako kao i seksualno zlostavljanje kod dece.

Eksploatacija dece vrste 

Razlikuju se dve vrste eksploatacije:

Neseksualna - koja podrazumeva traženje od deteta da radi poslove koji prevazilaze njegove uzrasne sposobnosti, primoravanje deteta na prosjačenje, krađu, prodaju i rasturanje narkotika, trgovinu decom, zaključenje prinudnog braka;

Seksualna - koja podrazumeva prostituciju dece i korišćenje dece u pornografske svrhe.

Pokazatelji eksploatacije, odnosno iskorišćavanja dece su narušavanje fizičkog ili mentalnog zdravlja deteta, njegovog obrazovanja, kao i moralnog, socijalnog i emocionalnog razvoja.

U zavisnosti od vrste eksploatacije dece, odnosno zloupotrebe nad decom i iskorišćavanja dece se može manifestovati kliničkim znacima seksualnog zlostavljanja, umorom, fizičkim povredama ili promenama u ponašanju, izostajanjem iz škole ili zaostajanjem u postignućima i dr.

Ovakav vid nasilja nad decom vrlo je zastupljen, kako u školi, tako i u porodici, zato je od velike važnosti prijava iskorišćavanja dece, odnosno prijava eksploatacije dece. Zato, ukoliko primetite bilo kakav od navedenih primera, ili ste i sami žrtva eksploatacije, odmah prijavite nadležnim organima, ili odrasloj osobi od poverenja.

Eksploatacija dece prijava

Prijava eksploatacije dece može se izvršiti OVDE.