Video uputstvo - Kako prijaviti nasilje?

Video uputstvo - Kako prijaviti nasilje u 10 koraka?

U nastavku možete pogledati video uputstvo i upoznati se sa svim koracima formulara za prijavu nasilja koje uključuje maloletna lica (bilo da su žrtve ili počinioci), podacima koji su potrebni za podnošenje prijave, kao i gde se nalazi PIN i broj prijave koje je potrebno sačuvati, kako biste mogli da pratite status prijave.