Šta je nasilje?

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog.

Nasiljem i zlostavljanjem smatra se nasilje zaposlenog prema detetu, učeniku, drugom zaposlenom, roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku (u daljem tekstu: roditelj); učenika prema drugom detetu, učeniku ili zaposlenom; roditelja prema svom detetu, drugom detetu i učeniku, zaposlenom kao i prema trećem licu.

Vrste nasilja:

Fizičko nasilje

Psihičko nasilje

Socijalno nasilje

Digitalno nasilje

Zloupotreba deteta i učenika

Seksualno nasilje

Nasilni ekstremizam

Trgovina ljudima

Eksploatacija

Zanemarivanje i nemarno postupanje