Fizičko nasilje

Šta je fizičko nasilje 

Pod pojmom fizičko nasilje podrazumeva se učestalo ili jednokratno grubo postupanje, namerno nanošenje bola, telesnih povreda, kao i postupanje roditelja i drugih osoba koje uključuje potencijalni rizik od telesne povrede, a čije posledice mogu, ali i ne moraju biti vidljive.

Fizičko nasilje nad decom 

Na fizičko nasilje nad decom treba posumnjati kada podaci o okolnostima pod kojima je nastala povreda, koje daje roditelj, odnosno osoba koja je dovela dete na pregled, ne odgovaraju samoj povredi, kao i kod čestih, ponovljenih povreda kod istog deteta ili kada postoje višestruke povrede različite starosti ili povrede koje ne odgovaraju uzrastu deteta odnosno njegovom razvojnom nivou i sl.

Primeri fizičkog nasilje su: šamaranje, udaranje, šutiranje, drmusanje, stezanje vrata, bacanje, trovanje, paljenje, polivanje vrućom tečnošću ili uranjanje delova tela u vruću tečnost, izlaganje deteta delovanju vrele pare, vezivanje deteta, napad oružjem i sl.

Telesni znaci nasilja su: modrice različite starosti (na neobičnim mestima poput lica, bedara, potkolenica, leđa, trbuha, potiljka i sl.), opekotine, prelom kostiju, sekotine, ogrebotine, ujedine, iščupana kosa, povrede i oštećenja mozga, nasilna (povredama uzrokovana) smrt deteta.

Osim telesnih pokazatelja, kod dece se mogu pojaviti i ponašajni pokazatelji (u kontaktu s odraslima deca su neobično oprezna, sklona su preteranom udovoljavanju autoritetima, sramežljiva su, povučena ili hiperaktivna), socijalni pokazatelji (nemogućnost uspostavljanja prijateljskih odnosa s vršnjacima, slabe socijalne veštine, slabe kognitivne i jezičke veštine, tendencija da probleme rešavaju agresivnošću) i emocionalni pokazatelji (ljutnja, neprijateljstvo, emocionalna tupost) fizičkog nasilja. Adolescenti mogu pokazati i neke druge znakove u vidu laganja, krađe, tuče, ispada agresivnosti i besa, bežanja od kuće i iz škole, kada je reč o fizičkom nasilju u školi, autodestruktivnog ponašanja i dr.

U poređenju s ostalim oblicima nasilja indikatori fizičkog nasilja su najvidljiviji. Važno je da se napravi razlika između nasilja i nenamerne (slučajne ili zadesne) telesne povrede, kao i telesnih znakova i simptoma koji mogu da liče na namerno ozleđivanje, ali su, u stvari, posledica ili su povezani sa organskim stanjima od kojih dete pati.

Najčešći oblik fizičkog nasilja koje vrše odrasli predstavlja telesno kažnjavanje deteta kao disciplinska mera u "vaspitavanju".

Telesno kažnjavanje je veoma opasno po decu, ne samo kao značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta dece, već i kao značajan faktor u podsticanju nasilnog ponašanja i u razvoju drugih poremećaja ponašanja deteta u kasnijem životu.

U posebne oblike fizičkog nasilja spadaju i fetalno nasilje (izlaganje fetusa alkoholu, drogama i pasivna zavisnost novorođenčadi od narkotika), kao i sindrom protrešenog deteta.

Takođe, fizičko nasilje nad decom se može događati i u okviru porodice, fizičko nasilje u porodici, što u većini slučajeva dovodi do toga da dete i samo postane izvršilac nasilja ili se navikava na takav oblik ponašanja.

Deca takođe vrlo često mogu biti svedoci nasilja u svojoj porodici, ukoliko je majka žrtva nasilja, tzv. fizičko nasilje nad ženama što je samo jedan u nizu primera kako ne treba, i jedan u nizu primera koji nije zdrav i dobar za samo odrastanje i razvoj deteta, zato apelujemo na sve, da se svaki oblik fizičko nasilja koji se primeti ili doživljava odmah prijavi nadležnom licu ili bilo kojoj osobi od poverenja.

Fizičko nasilje prijava  

Ukoliko vi ili neko iz vaše okoline trpi fizičko nasilje to možete da prijavite OVDE.