Seksualno nasilje

Seksualno uznemiravanje nad decom 

Pod seksualnim nasiljem kod dece, ali i seksualnim uznemiravanjem dece podrazumevaju se sledeća postupanja prema detetu:

a) seksualni odnos sa detetom koje prema važećoj pravnoj regulativi nije dostiglo uzrasnu dob za koju je seksualna aktivnost dopuštena (što je po važećim zakonima Republike Srbije uzrast ispod 14 godina, a krivični zakon definiše ovu aktivnost kao obljubu i nedozvoljene polne radnje)

b) stupanje u seksualni odnos sa detetom pod prinudom, korišćenjem sile ili pretnje zloupotrebom položaja od strane osobe kojoj dete veruje, koja ima autoritet ili uticaj nad detetom, kao što su nastavnik, vaspitač, staratelj, usvojitelj, roditelj, očuh, maćeha ili druga osoba kojoj je dete povereno radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege, ili zloupotrebom deteta, koje se nalazi u posebno osetljivoj situaciji, iskorišćavanjem njegovog duševnog oboljenja ili poremećaja, zaostalosti u duševnom razvoju, nemoći, zavisnog položaja ili drugog stanja deteta usled kojeg ono nije sposobno za otpor (definicija krivičnog dela Obljuba nad nemoćnim licem, član 179. Krivičnog zakonika)

c) podvođenje i posredovanje u dečijoj prostituciji (korišćenje deteta za seksualne aktivnosti za koje se kao naknada daje ili obećava davanje novca ili drugog vida nadoknade, bez obzira na to da li je ta naknada data (definicija iz Zakona o ratifikaciji Konvencije SE, član 19); i, kao na primer: podvođenje i omogućavanje seksualnog odnosa i drugih polnih radnji sa detetom, navođenje ili podsticanje deteta na prostituciju ili učestvovanje u predaji deteta drugome radi dečije prostitucije (krivično delo utvrđeno članom 183. Krivičnog zakonika); prisiljavanje deteta na prostituciju ili sticanje dobiti ili na drugi način iskorišćavanje deteta za takve svrhe; primanje naknade od dečije prostitucije (krivično delo posredovanja u vršenju prostitucije, utvrđeno članom 184. Krivičnog zakonika); korišćenje usluga dečje prostitucije (član 19. Zakona o ratifikaciji Konvencije SE); navođenje deteta da prisustvuje silovanju, seksualnom odnosu ili drugoj polnoj radnji (krivično delo navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama, član 185a Krivičnog zakonika);

d) iskorišćavanje deteta za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih materijala pornografske sadržine, tj. svakog materijala koji vizuelno prikazuje dete sa stvarnim ili simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem, kao i svako prikazivanje polnih organa deteta u seksualne svrhe; prodavanje, činjenje dostupnim ili prikazivanje detetu materijala pornografske sadržine; proizvodnja dečije pornografije (član 185. Krivičnog zakonika, kao i član 20. Zakona o ratifikaciji Konvencije SE); pribavljanje za sebe ili drugog, posedovanje, nuđenje, prodaja, distribucija, prenošenje, prikazivanje, činjenje dostupnom ili stavljanje na raspolaganje dečije pornografije elektronski ili na drugi način; svestan pristup dečijoj pornografiji putem informaciono-komunikacionih tehnologija;

e) polno uznemiravanje, tj. svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje, koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva deteta u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Za seksualno nasilje je odgovorna odrasla osoba, koja je tražila da dete učini jednu ili više nabrojanih radnji ili je dete primoravala:

da je gleda razgolićenu, odnosno njene polne organe (polno uznemiravanje)

da se dete skine i pokaže svoje polne organe (polno uznemiravanje)

da dete dodiruje njene polne organe

da je dete posmatra kako masturbira (polno uznemiravanje)

da je dete miluje po telu ili da ona miluje dete

da dete stane golo pred fotoaparat, kameru ili mobilni telefon te osobe (samo ili

zajedno sa drugom osobom)

da dete zajedno sa njom ili samo gleda slike, audio-vizuelni materijal ili časopise sa pornografskim sadržajem

 Za seksualno nasilje je odgovorna osoba koja je detetu:

slala pisma, cedulje, poruke, slike i audio-vizuelni materijal sa seksualnim sadržajem putem SMS-a, interneta (mejlom, putem Fejsbuka i drugih društvenih mreža)

zahtevala ili prisilila dete da stavi prste ili predmet u polni organ

primenom pretnje, ucene i slično primoravala dete na seksualni odnos, tako što je došlo do kontakta polnim organima

primenom sile izvršila seksualni odnos nad detetom

dala detetu alkohol i/ili drogu i pod uticajem psihoaktivne supstance ga primorala na seksualni odnos ili druge polne radnje

dala drugima alkohol i/ili drogu i podsticala ih na seksualni odnos ili druge polne radnje sa detetom

nudila detetu novac za seksualni odnos ili druge polne radnje

kupovala i davala detetu poklone da bi imala seksualni odnos ili sa njom ili nekim drugim osobama itd.

Oblici seksualnog nasilja 

Razlikuje se nekoliko oblika seksualnog nasilja:

beskontaktno (nemoralno izlaganje, pokazivanje pornografskih slika i sl.),

nepenetrativni kontakt (dodirivanje, masturbacija i sl.),

penetrativni kontakt (bilo da je ostvaren prstima ili korišćenjem predmeta, bilo da je u pitanju potpun seksualni odnos).

Važno je napomenuti da je Zakonom o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog nasilja utvrđeno da kada nije poznata starost osobe koja je žrtva seksualnog nasilja, a ima razloga da se veruje da je u pitanju dete, postoji obaveza preduzimanja svih neophodnih mera mere zaštite i pomoći koja se pružaju deci, sve dok ne bude utvrđena tačna starost te osobe.

Pokazatelji seksualnog nasilja 

Fizički pokazatelji: genitalne infekcije, povrede na grudima, bradavicama i ispod trbuha, povrede u genitalnom, analnom regionu, krvarenja i modrice, problemi s mokraćnom bešikom, bolovi prilikom mokrenja, česte upale grla, uz poteškoće gutanja i osećaj gušenja, česte psihosomatske smetnje (glavobolje ili bolovi u trbuhu), trudnoća, menstrualne smetnje, iznenadno gubljenje ili dobijanje u telesnoj težini, često tuširanje, pokrivanje, skrivanje, pokušaj deteta da bude nevidljivo, "naslage" odeće danju i noću, zgužvana odeća u školi, kao i oblačenje koje puno otkriva.

Emocionalni pokazatelji: ljutnja, teskoba, bespomoćnost, strah od odlaska kući nakon škole, strah od mraka i odlaska u krevet, strah od zatvorenih vrata, kupatila, tuša i sobe s jednim vratima, izolovanost, sram, krivica, strah od fizičkog kontakta, plač, depresija, konfuzija, osećaj da je izdato.

Socijalno ponašanje: konfuzija uloga u porodici, odbijanje ili molba da ne ostane s određenom osobom, mokrenje u krevet, tepanje, sisanje palca, konstantno "dobro ponašanje", perfekcionizam, poslušnost, vrlo kontrolisano ponašanje, povučenost ili hiperaktivnost, noćne more.

Seksualizovano ponašanje: neuobičajeno interesovanje za svoje i tuđe genitalije, česta masturbacija, upotreba "prostih" reči, strah od svlačenja na časovima fizičkog, crteži s naglašenim seksualizovanim detaljima, crteži koji pokazuju genitalije, guranje objekata u debelo crevo ili vaginu, promiskuitet i prostitucija.

Seksualno nasilje prijava 

Svaki vid seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja nad decom, napastvovanja ili silovanja dece mora se hitno i nužno prijaviti. Ukoliko se osećate ugroženo u bilo kom smislu, a pogotovo ako je reč o seksualnom uznemiravanju ili napastvovanju, odmah prijavite ili se požalite odrasloj osobi od poverenja iz vašeg okruženja za koju verujete da vam može pomoći.

Ukoliko vi ili neko iz vaše okoline trpi sksualno nasilje to možete da prijavite OVDE.