Psihičko nasilje

Šta je psihičko nasilje 

Emocionalno ili psihičko nasilje kod dece, kao i samo psihičko nasilje je kontinuirano neprijateljsko i/ili indiferentno ponašanje roditelja i drugih koji nastupaju s pozicije moći, na osnovu čega dete može zaključiti da je bezvredno, nevoljeno, neadekvatno, što narušava njegovu emocionalnu stabilnost i psihološki kapacitet, te kratkoročno i/ili dugoročno negativno utiče na njegov razvoj i dobrobit koje se mora odmah prijaviti nadležnima za rešavanje ovakvog slučaja ili nekoj starijoj osobi od poverenja.

Psihičko nasilje nad decom 

Pojavni oblici emocionalnog nasilja kod deteta su: odbacivanje detetovih potreba (omalovažavanje, podsmevanje, kritikovanje, vređanje, sprečavanje razvoja dečje autonomije, onemogućavanje razvoja privrženosti s drugim osobama, podređivanje detetovih potreba potrebama odraslih, ismevanje i dr.); terorisanje ili izlaganje deteta kontinuiranim verbalnim napadima koji stvaraju klimu straha, napetosti i nesigurnosti (pretnje detetu npr. oružjem, suicidom, ubistvom, neprekidno naglašavanje krivice deteta, upotreba bizarnih 17 disciplinskih metoda, izazivanje straha neprikladnim kažnjavanjem, teranje na igre ili postupke kojih se dete boji, izlaganje porodičnom nasilju); ignorisanje i degradiranje deteta, što uključuje i izostanak pozitivnih stimulacija (nedostatak stimulacije i neodgovaranje na detetove potrebe, ponašanje roditelja kao da "dete ne postoji", pri čemu roditelj ne dodiruje dete, ne gleda ga, ignoriše detetovo prisustvo, ne pokazuje emocije prema detetu i sl.); manipulisanje detetom u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba koje nisu u skladu sa detetovim (uključuje aktivnosti u kojima odrasli koriste dete u svrhu postizanja nekih svojih ciljeva, ne vodeći pritom računa o detetovim potrebama, osećanjima i interesima); izolacija (onemogućavanje detetu da kontaktira s ostalim članovima porodice, vršnjacima, kao i da participira u porodičnim, socijalnim ili školskim aktivnostima); konstantni sarkazam, ponižavanje, sramoćenje (kontinuirano negativno obraćanje, napadanje deteta, kritikovanje pred drugima, nazivanje deteta pogrdnim imenima u prisustvu drugih, pri čemu dete nikada ne dobija pohvale), podržavanje detetovog neadekvatnog ponašanja, podmićivanje, verbalni napadi, te pritisak na dete da brže odraste.

Kako prepoznati psihičko nasilje 

Psihičko nasilje se može prepoznati i u vršnjačkim odnosima, psihičko nasilje u školi, i u odnosima odraslih prema deci u institucijama u kojima deca borave i rade, ali i u partnerskim odnosima, tzv. psihičko nasilje u vezi.

Specifičnu vrstu psihičkog nasilja deteta predstavlja prisustvo nasilju u porodici (prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici dete se takođe smatra žrtvom). Nasilje u porodici je akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, pri čemu jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Deca su žrtve nasilja, ne samo kada ga direktno trpe, već i kada su izloženi aktima nasilja kao svedoci - kada jedan član porodice vrši nasilje nad drugim članovima. Svedočenje i izloženost nasilju traumatizuje decu, bilo da direktno posmatraju nasilje, bilo kada naknadno vide posledice nasilja među članovima porodice.

Što je dete mlađe, rizik štetnog uticaja na razvoj deteta je veći, ne samo zbog visoke zavisnosti deteta, već i zbog specifičnosti dečjeg mišljenja i tumačenja socijalnih odnosa i događaja u okruženju.

Pokazatelji psihičkog nasilja 

Telesni pokazatelji: zdravstveni problemi bez organske osnove, problemi sa snom i hranjenjem.

Pokazatelji na nivou ponašanja: povučenost, usamljenost, nisko samopouzdanje, preterana pasivnost, u nekim slučajevima preterana aktivnost i ponašanja neprimerena uzrastu.

Emocionalni pokazatelji: emocionalna nestabilnost, tuga, strah, anksioznost, depresivna raspoloženja, neiskazivanje radosti ili zadovoljstva, negativan ili prazan afekat prema svima u njihovom okruženju.

Kognitivni pokazatelji: nazadovanje u školi i nezainteresovanost.

Socijalni pokazatelji: teškoće u ostvarivanju vršnjačkih relacija, odnosa s nastavnicima i drugim ljudima, nizak nivo socijalne kompetentnosti, smanjenje sposobnosti prilagođavanja i dr.

Psihičko nasilje prijava 

Od velike je važnosti, i značaja da ukoliko imate bilo kakva saznanja ili ste svedoci, ili žrtva psihičkog zlostavljanja, u bilo kom odnosu i smislu, da odmah prijavite psihičko nasilje!

Pomoć uvek postoji, niste sami, prijavite psihičko nasilje!

Ukoliko vi ili neko iz vaše okoline trpi psihičko nasilje to možete da prijavite OVDE.