Socijalno nasilje

Šta je socijalno nasilje 

Socijalno nasilje, socijalno ponašanje, socijalno nasilje u školi i zlostavljanje je ponašanje kojim se isključuje dete i učenik iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti, odvajanjem od drugih, neprihvatanjem po osnovu različitosti, uskraćivanjem informacija, izolovanjem od zajednice, uskraćivanjem zadovoljavanja socijalnih potreba.

Socijalno nasilje u školi 

Oblici socijalnog nasilja u školi, odnosno ponašanja i zlostavljanja dele se po nivoima, od prvog do trećeg nivoa i mogu biti sledeći:

Prvi nivo socijalnog ponašanja, odnosno socijalnog nasilja u školi i zlostavljanja može biti - dobacivanje, podsmevanje, isključivanje iz grupe ili zajedničkih aktivnosti, favorizovanje na osnovu različitosti, širenje glasina.

Drugi nivo socijalnog ponašanja, socijalnog nasilja u školi i zlostavljanja može biti - uskraćivanje pažnje od strane grupe (ignorisanje), neuključivanje, neprihvatanje, manipulisanje, iskorišćavanje.

Treći nivo socijalnog ponašanja, socijalnog nasilja u školi i zlostavljanja može biti - pretnje, izolacija, maltretiranje grupe prema pojedincu ili grupi, organizovanje zatvorenih grupa (klanova) koje ima za posledicu povređivanje drugih.

Dakle, socijalno nasilje u školi među vršnjacima se dešava kada se neko isključuje iz grupnih aktivnosti, ogovara, kada se pričaju laži o nekoj osobi, ili se nagovaraju drugi da se s tom osobom ne druže.

Žrtve socijalnog nasilja su učenici koji su izolovani iz društva, ignorisani od strane drugova, trpe šikaniranje, ogovaranje te se o njima se izmišljaju razne priče koje obično nemaju istinit sadržaj.

Šta ako ste pretrpeli ili trpite socijalno nasilje?

Nemojte se sa inicijatorom trača raspravljati ili svađati u javnosti. Izazivanje scene ili zauzimanje odbrambenog stava samo će im potvrditi da su bili u pravu kad su pokrenuli trač. Najbolje je izbegavati ih i ne govoriti ništa.

Ukoliko trač dođe do vas, možete reći nešto poput: "A to se priča o meni?“ Ovakva reakcije je mač sa dve oštrice - to što se ne branite pokazuje drugima da nemate šta da krijete, a uz to odgovornost za trač prebacujete na onoga ko tračari.

Ako vas pitaju da li je trač tačan, možete odgovoriti "Naravno da nije, ali bih voleo/la da znam zašto je neko to izmislio".

Iskažite svoja osećanja pred roditeljima ili nekim bliskim osobama. Na taj način ćete se lakše suočiti sa vršnjacima i nećete reagovati ljutnjom , koja bi mogla dovesti i do drugih oblika nasilja.

Nemojte da vraćte istom merom, jer na taj način i vi biste vređali i nanosili štetu nekom drugom, a nasilje se ne bi prekinulo.

Zapamtite da bez obzira šta kažete ili učinite, neki ljudi će i dalje verovati traču. Cilj je da posledice svedete na najmanju moguću meru, ali je nemoguće da svakoga uveriti u vašu stranu priče.

Socijalno nasilje prijava 

Ukoliko vi ili neko iz vaše okoline trpi socijalno nasilje to možete da prijavite OVDE.